Tabela rozmiarów brytyjskich

  

                             Miseczki:


    Obwody:

AA

A

B

C

D

DD

E

F

FF

G

GG

H

HH

J

JJ

K

60 (28)

   69

   71,5

   74

   76,5

   79

   81,5

   84

   86,5

   89

   91,5

   94

   96,5

   99

 101,5

 104

 106,5

65 (30)

   74

   76,5

   79

   81,5

   84

   86,5

   89

   91,5

   94

   96,5

   99

 101,5

 104

 106,5

 109

 111,5

70 (32)

   79

   81,5

   84

   86,5

   89

   91,5

   94

   96,5

   99

 101,5

 104

 106,5

 109

 111,5

 114

 116,5

75 (34)

   84

   86,5

   89

   91,5

   94

   96,5

   99

 101,5

 104

 106,5

 109

 111,5

 114

 116,5

 119

 121,5

80 (36)

   89

   91,5

   94

   96,5

   99

 101,5

 104

 106,5

 109

 111,5

 114

 116,5

 119

 121,5

 124

 126,5

85 (38)

   94

   96,5

   99

 101,5

 104

 106,5

 109

 111,5

 114

 116,5

 119

 121,5

 124

 126,5

 129

 131,5

90 (40)

   99

 101,5

 104

 106,5

 109

 111,5

 114

 116,5

 119

 121,5

 124

 126,5

 129

 131,5

 134

 136,5

95 (42)

 104

 106,5

 109

 111,5

 114

 116,5

 119

 121,5

 124

 126,5

 129

 131,5

 134

 136,5

 139

 141,5

100(44)

 109

 111,5

 114

 116,5

 119

 121,5

 124

 126,5

 129

 131,5

 134

 136,5

 139

 141,5

 144

 146,5

105(46)

 114

 116,5

 119

 121,5

 124

 126,5

 129

 131,5

 134

 136,5

 139

 141,5

 144

 146,5

 149

 151,5

110(48)

 119

 121,5

 124

 126,5

 129

 131,5

 134

 136,5

 139

 141,5

 144

 146,5

 149

 151,5

 154

 156,5

115(50)

 124

 126,5

 129

 131,5

 134

 136,5

 139

 141,5

 144

 146,5

 149

 151,5

 154

 156,5

 159

 161,5

120(52)

 129

 131,5

 134

 136,5

 139

 141,5

 144

 146,5

 149

 151,5

 154

 156,5

 159

 161,5

 164

 166,5

125(54)

 134

 136,5

 139

 141,5

 144

 146,5

 149

 151,5

 154

 156,5

 159

 161,5

 164

 166,5

 169

 171,5

130(56)

 139

 141,5

 144

 146,5

 149

 151,5

 154

 156,5

 159

 161,5

 164

 166,5

 169

 171,5

 174

 176,5

 
Valid HTML 4.0 Transitional